Entrades

Primavera al Rosselló

Descoberta de camins entre Montmajor i Gargalla. 22 04 2012

Que va passar el 14 Abirl de 1931?

De Manresa al Delta del Ebre.Setmana Santa 2012

Entre Manresa i el delte del Ebre. 4. Horta de Sant Joan Poble nou del Delta.

Entre Manresa i el Delta del Ebre. 3. Tivissa Horta de Sant Joan.

Entre Manresa i el Delta del Ebre. 2. Poblet Tivissa.

Entre Manresa i el Delta del Ebre. 1. Manresa- Poblet.